[Thầy Lợi] Lịch hướng dẫn làm đồ án 2019

Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên làm đồ án thầy Hồ Diên Lợi

- Thực tập tốt nghiệp

- Đồ án chuyên ngành

- Đồ án cơ sở

+ Lịch gặp 10h00 ngày 26/02/2019

+ Phòng: Phòng máy dãy D2