Lịch gặp đồ án và TTTN do T.Nhựt hướng dẫn

Những bạn nào làm thực tập tốt nghiệp hoặc đồ án do Thầy Nhựt hướng dẫn gặp vào

Thứ 2 4  buổi sáng từ 8h đến 11h

Cả ngày thứ 6.

Những bạn TTTN đi tới doanh nghiệp không có thời gian gặp thì sẽ email cho Thầy sx lịch gặp phù hợp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanks