Bài thu hoạch cho học phần "Chuyên đề thực tế"

Tất cả những bạn đăng ký học phần chuyên đề thực tế phải tham gia ngày 21.04.2019 (chủ nhật) lúc 8h00

Đây là buổi gặp gỡ danh nghiệp.

Các bạn sinh viên năm 3 tham gia để nhận định việc làm sau này nhé

BỘ CÔNG THƯƠNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                š¯›                                                                         

 

 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MÔN CHUYÊN ĐỀ THỰC TẾ

 

       I.            Thành phần tổ chức

a.      Đối tượng – số lượng

  • Đối tượng bắt buộc: sinh viên khoa CNTT đăng ký học phần chuyên đề thực tế
  • Đối tượng khác: Sinh viên khoa CNTT năm 3
  • Số lượng (Dự kiến):  300 sinh viên

b.      Thời gian – địa điểm tổ chức (Dự kiến):

  • Thời gian: 08h00 chủ nhật, ngày 21/04/2019
  • Địa điểm: Hội trường A, Trường CĐ Công Thương, số 20 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Q9

   II.            Nội dung trình bày

–        Trình bày chuyên đề 1: Giải pháp đáp ứng người dùng trong công nghệ phần mềm

–        Trình bày chuyên đề 2: Giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng phân tán trong mạng công cộng

–        Trình bày chuyên đề 3: Khởi nghiệp trong nhu cầu đa nhu cầu sử dụng công nghệ trong giải pháp công nghiệp III.            Cách thức tính điểm học phần

–        Điểm danh ngày tổ chức hội thảo chuyên đề (ngày 21/04/2019) --> Bạn nào vắng trong buổi chuyên đề này điểm học phần chuyên đề thực tế là 0 (không điểm)

–        Sau khi kết thúc hội thảo, sinh viên phải nộp bài thu hoạch về 1 chủ đề trong buổi hội thảo (Sinh viên có thể chọn 1 chủ đề nào đó trong buổi hội thảo để làm bài thu hoạch, vấn đề này thì giảng viên phụ trách lớp sẽ làm việc rực tiếp với lớp về cách thức cũng như là thời gian nộp, …)

 

 

  IV.            Bố trí vị trí ngồi trong hội trường