Chuyên đề thực tế thầy Hiệp

Thông tin tới tất cả các bạn Sinh viên đăng ký Chuyên đề thực tế do

Thầy Đặng Hồng Hiệp hướng dẫn

1. Các bạn chọn 1 chủ đề (nhỏ) trong mỗi diễn giả đã trình bày trong buổi ngày 21/04/2019 và viết một báo cáo (có mở bài, thân bài và kết luận, viết bằng file word )

Ví dụ: Diễn giả 1 chọn Kafka, diễn giả 2 chọn hệ thống mạng 5G, diễn giả 3 chọn IVO trong khởi nghiệp

Mỗi sinh viên làm cả 3 chủ đề. Nhưng mỗi chủ đề chỉ chọn 1 phần nhỏ thôi

2. Thời gian làm: 03 tuần (Tuần 11, 12, 13)

3. Thời hạn nộp: trễ nhất 23h00 ngày 12/05/2019

4. Link nộp: honghiepit.fit-hitu.edu.vn    

      + Mã lớp: CDTT_2019    

      + File: hotensv_masv.rar

5. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp vào các buổi    

      + Sáng thứ 2 (D2-07), sáng thứ 6 (D2-09)

6. Link lấy tài liệu

Note: Các bạn không đi hôm đó thì không cần làm. Nếu bài làm giống nhau thì sẽ nhận điểm 0 cả của 2 bạn