Điểm quá trình_TINVP_TINDC_Thầy Sơn

Đề nghị các bạn SV xem kỹ các cột điểm,

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV trước ngày 04/05/2019

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết.

Ngày đăng: 26/04/2019


Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINDC_Chieu thu 7_ D206.pdf về máy tínhTINDC_Chieu thu 7_ D206.pdf42 lần tải
Tải tập tin TINDC_Sang Thu 4_Nhom 1.pdf về máy tínhTINDC_Sang Thu 4_Nhom 1.pdf95 lần tải
Tải tập tin TINVP_Sang Thu 6_Nhom1.pdf về máy tínhTINVP_Sang Thu 6_Nhom1.pdf51 lần tải