chuyên đề thực tế - T.Trường

Các bạn Sinh viên đăng ký Chuyên đề thực tế do Thầy Trường hướng dẫn

1. Các bạn viết một báo cáo (có mở bài, thân bài và kết luận, viết bằng file word ) về một trong 2 chuyên đề:

 - Công nghệ và ứng dụng Mạng 5G

 - ứng dụng dịch vụ dữ liệu phân tán. (KAFKA/Zookeeper)

2. Thời gian làm: 03 tuần (Tuần 11, 12, 13)

3. Thời hạn nộp: trễ nhất 23h00 ngày 12/05/2019

4. tài liệu tham khảo và nộp bài tại: http:/tailieu.minhtruong.net

5. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp vào các buổi          

+ Chiềuthứ 2 (D2-07), sáng thứ 6 (D2-08)

Note: Các bạn không đi hội thảo 21/04/2019 thì không cần làm.