Điểm thi TINVP_TINDC_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ điểm, nếu có khiếu lại

thì phản hồi cho GV trước ngày 27.05.2019

Ngày đăng 20.05.2019

GV Pham Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Lop TINDC1_Sang thu 4_D206.pdf về máy tínhLop TINDC1_Sang thu 4_D206.pdf183 lần tải
Tải tập tin Lop TINDC3_Chieu thu 7_D206.pdf về máy tínhLop TINDC3_Chieu thu 7_D206.pdf198 lần tải
Tải tập tin Lop TINVP1_Sang thu 6_D213.pdf về máy tínhLop TINVP1_Sang thu 6_D213.pdf147 lần tải