Danh sách các bạn dk đi tham quan FPT software

Đây là các bạn đã đăng ký và được chọn để đi thăm quan công ty FPT Software quận 9. 

Chúng ta đi vào sáng thứ 5 ngày 06.06.2019

Đề nghị các bạn có mặt tại trường lúc 7h30 để điểm danh và chuẩn bị đi. Mọi trường hợp đi trễ sẽ không được giải quyết

Những bạn đã đăng ký là bắt buộc phải đi. Nếu không đi sẽ chịu những hình thức kỹ luật của khoa và nhà trường. Nếu như các bạn có việc bận thì phản hồi thầy trước ngày 02/06 để thầy gửi danh sách cho bên đối tác. Các em lên xe theo danh sách

P/S: Khi đi sinh viên mặc quần áo lịch sự: áo trắng đồng phục của trường hoặc áo trắng trơn (không mặt quần rách)