Thông báo đồ án và TTTN T.Nhựt hướng dẫn

Các bạn nào làm đồ án hoặc thực tập tốt nghiệp do Thầy Nhựt hướng dẫn lên trình bày buổi cuối cùng đồ án.

Các em gặp Thầy để  nộp báo cáo trong tuần này nhé buổi cuối nên chuẩn bị bài hoàn thiện, giấy báo cáo tiến độ.

+ Đồ án chỉ nộp đĩa

+ Thực tập TN thì in ra cuốn báo cáo + đĩa nộp.

Thời gian gặp vào Thứ 6, Thứ 7 tuần này  (30 và 31 tháng 5 năm 2019) cả ngày Phòng D206, D208, D314 (thứ 7 buổi chiều)

Nộp báo cáo qua email cho thầy xem trước địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thầy Nhựt thông báo.