Lịch phản biện đồ án cô Huyên, cô Mai

Sinh viên làm Đồ án - Thực tập tốt nghiệp của cô Huyên, cô Mai gặp Gv phản biện vào lúc

- Thứ 6 ngày 07/06/2019 - Phòng: D213 - Thời gian: đồ án 8h00, thực tập TN  8h45

Sinh viên cần chuẩn bị:

+ Đối với sinh viên làm đồ án: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi

+ Đối với sinh viên làm TTTN: Đĩa CD (bao gồm: báo cáo Word, mã nguồn, CSDL, tập tin hướng dẫn, tài liệu liên quan), phiếu theo dõi, bản in cuốn báo cáo.

Chú ý: Sinh viên vắng(không đi báo cáo) xem như bỏ thi, sinh viên nào chưa ký tên vào danh sách khi đi báo cáo thì liên hệ văn phòng khoa (D101) để ký tên, nếu không ký coi như không đi báo cáo.