Lịch gặp Đồ án và TTTN thầy Trường trước khi bảo vệ

Tất cả sinh viên làm đồ án thầy Trường sẽ gặp để báo cáo lần cuối trong tuần 17 vào các buổi như sau:

+ Chiều thứ 2: từ 13h00-16h00 tại phòng D212

+ Sángthứ 6: từ 8h00-11h00 tại phòng D211