Thông báo phản biện Đồ án hè - T.Khoa

Các sinh viên làm đồ án cơ sở vào hè 2018-2019 có mặt tại phòng D209, lúc 15h00 ngày 28/08/2019 để phản biện đồ án.

Chú ý: Khi đi phản biện mang theo toàn bộ nội dung đồ án, phiếu theo dõi để nộp.

Trần Anh Khoa.