Thông báo xét tốt nghiệp tháng 11

Tất cả sinh viên xét tốt nghiệp nộp đơn từ 13/09/2019 đến 15/10/2019 cần các giấy tờ sau:

1. Đơn xét tốt nghiệp (Download tại website phòng đào tạo vào mục biểu mẫu) 

2. Photo công chứng chứng chỉ tiếng anh

 

Nộp tại văn phòng khoa CNTT (D101)