Chào đón Tân sinh viên năm 2019

Khoa CNTT long trọng tổ chức chương trình Tân Sinh viên tại hội trường A

Tất cả các sinh viên trong khoa phải tham dự chương trình

Thời gian: 7h30 tại hội trường A

Các bí thư điểm danh các bạn trong lớp nhé