Thông báo về môn chuyên đề thực tập 1

Tất cả các bạn tham gia đợt 1 của chuyên đề thực tập 1

Làm báo cáo nộp vào đường dẫn sau

 

http://honghiepit.fit-hitu.edu.vn/

Với Lớp là CDTT1

Nội dung file nộp: MSSV_HOTENSV_dot1

Hạn cuối nộp: 07/11/2019

Nội dung báo cáo: nằm ở trang cuối của file hướng dẫn viết báo cáo

 

P/S: Tất cả các bạn đăng ký môn chuyên đề thực tập 1 (đã đi doanh nghiệp hay chưa đi) đều phải ký tên vào danh sách điểm học phần ở văn phòng khoa CNTT. Các em ký vào giờ hành chính 

Hạn cuối ký tên vào danh sách là ngày 12/11/2019. Sau ngày này mà sinh viên không ký tên vào danh sách thì sẽ không được ký và mặt định là rớt môn này

 

Nhắn các bạn ký luôn các đồ án chuyên ngành, cơ sở và TTTN tại văn phòng khoa CNTT

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Mau bao cao chuyen de thuc tap 1.docx về máy tínhMau bao cao chuyen de thuc tap 1.docx210 lần tải