Đăng ký tham quan doanh nghiệp cho môn chuyền đề thực tế đợt 3

Các bạn còn lại chưa tham quan 2 đợt trước thì đăng ký nhé (Những đăng ký trước đây coi như bỏ hết bây giờ phải đăng ký lại).

Những trường hợp không được đăng ký

+ Đã đăng ký và đi thực tế doanh nghiệp 2 đợt trước

+ Những bạn đăng ký 2 đợt trước mà không đi bị loại khỏi danh sách (trừ những trường hợp đã giải quyết)

+ Những bạn trùng lịch học với lịch đi tham quan

Link đăng ký đi tham quan đợt 3