Lịch báo cáo chuyên đề ASP.NET thầy Hồ Diên Lợi - Lớp CCQ1711B và lớp 3 tín chỉ

Lịch báo cáo môn ASP.NET thầy Hồ Diên Lợi (Gồm 2 lớp CCQ1711B, Lớp ASP.NET 3 chỉ) 

- Sinh viên hoàn thiện website đã chọn theo phiếu sau: (Download tại đây)

- Sinh viên In phiếu vấn đáp và tự đánh giá Lịch báo cáo bắt đầu: 8h30 ngày 20.12.2019(Sáng thứ 6) - Phòng D212

Một số chú ý: Sau khi báo cáo xong sinh viên phải nộp: Mã nguồn + CSDL("hotensv_masv.sql"), hình thức nộp: gửi bài qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.