Lịch phản biện đồ án thầy Đức và thầy Trường

Tất cả các bạn làm đồ án của 2 thầy (Thầy Trường và Thầy Đức) phản biện như sau:

1. Thời gian: lúc 8h ngày 19/12/2019

2. Địa điểm: D208

Nội dung báo cáo

1. Đối với các bạn làm đồ án (đồ án chuyên ngành): chuẩn bị file

2. Đối với các bạn làm đồ án Thực tập tốt nghiệp: Chuẩn bị file và in cuốn TTTN

 

 

 

NHững trường hợp không đi phản biện sau ngày này sẽ không được giải quyết