Xét tốt nghiệp tháng 3 năm 2020

Nhận xét tốt nghiệp từ tháng 3 từ ngày 10/02 đến 29/02/2020. Các sinh viên tới nộp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

1. Đơn xét tốt nghiệp

2. Bản sau công chứng bằng ngoại ngữ

Nộp tại văn phòng khoa CNTT

 

P/S: Chỉ nhận vào giờ hành chính