Lịch gặp đồ án, TTTN Thầy/Cô học kỳ 2 năm 2019-2020

 

Cô Mai

 

Các bạn đã thực hiện trong thời gian nghỉ dịch tiếp tục gặp GV vào các buổi: 16h30 Chiều T2 (D2-11), chiều T3 (D2-08), chiều T6 (D3-16) hàng tuần.

Các bạn chưa nhận đồ án gặp GVHD lần vào 16h30  chiều T6 (15-5) hoặc chiều T2 (18-5). Sau 18-5 sinh viên không gặp GVHD coi như bỏ đồ án.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Đức

Tất cả các bạn làm đồ án, TTTN (chỉ những bạn khóa 40 trở về trước)

Danh sách các bạn làm TTTN

1

2116110232

Cao Chí

Cường

CCQ1611D

2

2116110155

Nguyễn Cao

Cường

CCQ1611C

3

2116220003

Nguyễn Trần Phương

Dung

CCQ1622A

4

2116110011

Đoàn Minh

Đạt

CCQ1611A

5

2116110013

Thạch Thế

Đăng

CCQ1611A

6

2116110024

Lê Huy

Hoàng

CCQ1611A

7

2116110174

Trần Ngọc

Hớn

CCQ1611C

8

2116110253

Nguyễn Văn

Linh

CCQ1611D

9

2116110112

Bùi Trung

Nghĩa

CCQ1611B

10

2115110240

Nguyễn Trung

Nghĩa

CCQ1511D

11

2116110192

Nguyễn Minh

Nhật

CCQ1611C

12

2116110265

Nguyễn Trọng

Phú

CCQ1611D

13

2116110194

Phạm Thành

Phụng

CCQ1611C

14

2116110196

Ngô Minh

Quân

CCQ1611C

15

2116110120

Nguyễn Anh

Tài

CCQ1611B

16

2116110054

Trần Việt

Thắng

CCQ1611A

17

2116110126

Hà Thúc

Thịnh

CCQ1611B

18

2116110132

Đoàn Thị

Thùy

CCQ1611B

19

2116110210

Lê Ngọc

Tiến

CCQ1611C

20

2116110135

Nguyễn Lê Minh

Tiến

CCQ1611B

21

2116110062

Võ Thị Thùy

Trang

CCQ1611A

22

2116110211

Nguyễn Quốc

Trọng

CCQ1611C

23

2116110142

Ngô Quang

Trung

CCQ1611B

24

2116110216

Nguyễn

Tuân

CCQ1611C

25

2116110217

Phạm Ngọc

Tuấn

CCQ1611C

Danh sách đồ án

1

2118110004

Trần Hoàng Việt

Bảo

CCQ1811A

2

2118110010

Hồ Khánh

Duy

CCQ1811A

3

2118110342

Nguyễn Đặng Hoàng

Dương

CCQ1811E

4

2118110015

Hoàng Văn

Đạt

CCQ1811A

5

2118110019

Võ Tá

Đức

CCQ1811A

6

2117110025

Doãn Quốc Sĩ

Khang

CCQ1711A

7

2117110105

Nguyễn Xuân

Nghĩa

CCQ1711B

8

2118110048

Lê Tấn

Phát

CCQ1811A

9

2118110051

Hồ Văn

Phong

CCQ1811A

10

2118110049

Nguyễn Ái

Phong

CCQ1811A

11

2117110252

Nguyễn Thanh

Quân

CCQ1711D

12

2118110058

Lương Ngọc

Quý

CCQ1811A

13

2117110181

Đào Ánh

Sáng

CCQ1711C

14

2118110063

Dương Lê Minh

Tấn

CCQ1811A

15

2118110069

Trương Trọng

Thiện

CCQ1811A

16

2117110243

Lê Mạnh

Tiến

CCQ1711D

17

2118110081

Nguyễn Văn

CCQ1811A

18

2117110205

Trần Quốc

CCQ1711C

19

2117110066

Đỗ Đình

Vân

CCQ1711A

Lịch gặp: Chiều thứ 3 phòng D314, sáng thứ 6 phòng D211, chiều thứ 6 phòng D318

Lần đầu tiên gặp là tuần 15. Trong tuần 15 sinh viên không gặp GVHD coi như bỏ đồ án và TTTN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Hiệp

Tất cả các bạn làm đồ án cơ sở, đồ án chuyên ngành thực hiện các ngày gặp như sau:

Lịch gặp: Sáng thứ 3 phòng D213, chiều thứ 4 phòng D314 và chiều thứ 6 phòng D211 các ngày trong tuần

Lần đầu tiên gặp là tuần 15. Trong tuần 15 sinh viên không gặp GVHD coi như bỏ đồ án

Các bạn đã thực hiện trong thời gian nghỉ dịch thì mang sản phẩm lên gặp thầy để chốt cho xong sản phẩm thực hiện đề tài