Lịch hướng dẫn Đồ án Thầy Nguyển Anh Tu

Các bạn chọn 1 trong các buổi sau đây:

Tiết 1-5 (Sáng) Thứ 2, Phòng D211

Tiết 1-10 Sáng, Chiềuthứ 3 Phòng D211

Tiết 1-5 (Sáng) Thứ 4, Phòng D09

Tiết 1-5 Sáng) thứ 7, Phòng D211

Chú ý: Khi đi nhớ mang theo giấy theo dõi thực đồ án