Lịch học bù môn Kỹ thuật lập trình (cô Cúc)

Các bạn sinh viên học môn Kỹ thuật lập trình của cô Cúc học bù theo lịch sau:

- Lớp CCQ1911E: học bù vào tối thứ 4 (tuần 6, tuần 8) tại phòng D2-12, bắt đầu từ 17g00.

- Lớp CCQ1911C: học bù vào tối thứ 4 (tuần 7, tuần 9) tại phòng D2-12, bắt đầu từ 17g00.

- Lớp CCQ1911F: học bù vào tối thứ 4 (tuần 13, tuần 15) tại phòng D2-12, bắt đầu từ 17g00.

- Lớp CCQ1911D: học bù vào tối thứ 4 (tuần 14, tuần 16) tại phòng D2-09, bắt đầu từ 17g00.