Lịch gặp giáo viên hướng dẫn đồ án cô Cúc (lần 2)

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách chưa gặp cô nhận đồ án thì liên hệ gấp với cô vào sáng thứ 6 (22/05/2020) hoặc sáng thứ 2 (25/05/2020) tại phòng D2-06 (giờ giải lao) để nhận đồ án.

Các bạn đã nhận đồ án trong dịp nghỉ dịch mà chưa gặp cô thì cũng gặp vào thời gian trên để báo cáo phần đã làm được.

Sau thời gian này sinh viên không gặp giáo viên hướng dẫn xem như tự bỏ không làm đồ án. Mọi thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết.

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DOAN_CN.xlsx về máy tínhDOAN_CN.xlsx43 lần tải