Tham quan thực tế tại doanh nghiệp tại FPT ngày 10/06/2020 và Glassegg ngày 11/06/2020

Danh sách các bạn đi tham quan ngày 10/06/2020 tại FPT các em coi trong form và các em có mặt tại trường

Địa điểm: Trước khu y tế trường

Thời gian: 8h10 ngày 10/06/2020

Đồng phục: áo trắng trường hoặc áo trắng trơn, quần tây hoặc quần dài (không rách)

Giảng viên: Thầy Nguyễn Minh Trường và Thầy Bùi Trọng Viên dẫn đoàn

Danh sách các bạn đi tham quan ngày 11/06/2020 tại Glassegg các em coi trong form và các em có mặt tại trường

Địa điểm: Trước khu y tế trường

Thời gian: 13h10 ngày 11/06/2020

Tất cả mọi thay đổi thì sẽ thay đổi trong form dưới này

Trong form này có danh sách của tất cả các bạn đi tham quan những ngày khác. Các em có thể tham khảo theo từng sheet. Đính kèm luôn cả danh sách các bạn đã đăng ký trên web trường mà chưa đăng ký trên form

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=948894538