Định hướng nghề nghiệp khi tham quan công ty FPT Software quận 9

Với phương châm để cho các em sinh viên có thể tiếp cận sớm với doanh nghiệp. Ban lãnh đạo khoa CNTT và Ban lãnh đạo FPT software đã cho các em sinh viên đến để tham quan, xem quy trình làm việc và được đặt ra những câu hỏi để cho công việc làm sau này. 

Trong đợt này khoa CNTT đã cho gần 80 sinh viên cùng với 2 giảng viên tham quan FPT software khu CNC quận 9

Một số hình ảnh cho buổi tham quan