Xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2020

Tất cả các sinh viên xét tốt nghiệp chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Các sinh viên khóa 40 trở về trước

    + Đơn xét tốt nghiệp (download tại đây)

    + Chứng chỉ tiếng anh công chứng

- Các khóa 40 trở về sau

   + Đơn xét tốt nghiệp (download tại đây)

   + Chứng chỉ tiếng anh công chứng

   + Hai tấm hình 3x4 (chụp không quá 3 tháng, ghi đầy đủ thông tin: họ tên, MSSV, ngày tháng năm sinh sau hình)

Tất cả nộp tại khoa CNTT phòng D101 vào giờ hành chính (từ thứ 2 - thứ 6)

Hạn cuối nhận hồ sơ xét tốt nghiệp từ nay đến hết này 01/08/2020