Hội thảo "Các giải pháp tối ưu cho hệ thống phân tán"

Ngày 21/04/2019 khoa CNTT tổ chức buổi hội thảo "Các giải pháp tối ưu cho hệ thống phân tán". Với nội dung là đưa ra các sự cố và cách khắc phục đối với dữ liệu lớn cần truy suất nhanh. Trong buổi hội thảo là buổi gặp của các chuyên gia trong đó có sự có mặt của cựu sinh viên khoa CNTT. Cũng trong buổi hội thảo khoa đã nhận được các tài trợ cho quỹ học bổng "Chấp cánh công nghệ" của khoa

Danh sách các mạnh thường quân đã tặng tiền cho quỹ học bổng của khoa

1. Thầy Hoàng Trọng Thạch 10.000.000đ

2. Thầy Bùi Trọng Viên: 2.000.000đ

3. Thầy Nguyễn Hữu Khánh: 1.500.000đ

4. Thầy Phạm Đăng Khoa: 1.000.000đ

5. CSV Nguyễn Hồng Phú: 500.000đ

6. CSV Trần Đình Hoàng: 500.000đ

Một vài hình ảnh của buổi hội thảo

Thầy Huỳnh Trọng Đức Phát biểu

Thầy Trần Anh Khoa phát biểu về quỹ học bổng

Thầy Đặng Hồng Hiệp nhận học bổng từ thầy Hoàng Trọng Thạch

Thầy Đặng Hồng Hiệp nhận học bổng từ thầy Bùi Trọng Viên

Anh Phú báo cáo chuyên đề

Thầy Nguyễn Hữu Khánh

 

Sinh viên đang châm chú nghe thuyết trình

 Văn nghệ của sinh viên