Thông báo nhận đồ án chuyên ngành (cô Cúc)

Các bạn sinh viên làm Đồ án chuyên ngành do cô Cúc hướng dẫn gặp cô để nhận đề tài:
  • Chiều thứ 2 (ngày 21/09/2020) tại phòng D207 (từ 16g30 đến 17g00).
  • Chiều thứ 3 (ngày 22/09/2020) tại phòng D101 (từ 14g15 đến 15g15).
Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Bài viết khác