- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Cúc

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 

 - Website: 

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: 

 - Những môn học có thể đảm nhận: 

  • Nhập môn tin học
  • Tin học đại cương
  • Tin học văn phòng
 

 - Họ và tên: Chu Thị Mai

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0938.136.380

 - Website: http://ctmai.fit-hitu.edu.vn/

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ

  Những môn học có thể đảm nhận: 

Nhập môn tin học

+ Tin học đại cương

+ Tin học văn phòng

+ .....

 

 - Họ và tên: Nguyễn Văn Hán

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0169.69.69.695

 - Website

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ

 - Những môn học có thể đảm nhận: 

  • Nhập môn tin học
  • Tin học đại cương
  • Tin học văn phòng

 


  - Họ và tên: Trần Anh Khoa

  - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - Số điện thoại: 0909.497.446

  - Facebook: Gia Sự

  - Website: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/

 - Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn phần mềm

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Hệ thống thông tin trường ĐH KHTN Tp.HCM

 - Những môn học tham gia giảng dạy

+ Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

+ Hệ quản trị CSDL SQL Server

+ Cơ sở dữ liệu

+ Kỹ thuật lập trình

+ Nhập môn lập trình

+ Lập trình hướng đối tượng (C++)

+ Lập trình ứng dụng (C#, Android, ...)

+ Tin đại cương, nhập môn tin học, tin văn phòng, ...

  •  

 - Họ và tên: Phạm Văn Sơn

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0903.392.698

 - Website

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Cử nhân Tin học, Cử nhân Kinh tế, ThS.QTKD.

 - Những môn học có thể đảm nhận: 

  • Ngành CNTT:

      + Phân tích thiết kế hệ thống

      + Tin học văn phòng

      + Tin học đại cương

      + Nhập môn tin học

  • Ngành QTKD: 

      + Marketing căn bản

      + Quản trị marketing

      + Quản trị chất lượng

      + Kỹ năng mềm.

 

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film