- Họ và tên: Trần Anh Khoa

  - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - Số điện thoại: 0909.497.446

  - Facebook: Gia Sự

  - Website: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/

 - Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn phần mềm

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Hệ thống thông tin trường ĐH KHTN Tp.HCM

 - Những môn học tham gia giảng dạy

+ Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

+ Hệ quản trị CSDL SQL Server

+ Cơ sở dữ liệu

+ Kỹ thuật lập trình

+ Nhập môn lập trình

+ Lập trình hướng đối tượng (C++)

+ Lập trình ứng dụng (C#, Android, ...)

+ Tin đại cương, nhập môn tin học, tin văn phòng, ...

  •  

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film