- Họ và tên: Trương Quang Mạnh

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 096.250.4976

 - Website: 

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Cử nhân

 

 - Những môn học có thể đảm nhận: 

 

  • Nhập môn tin học
  • Tin học đại cương
  • Tin học văn phòng