- Họ và tên: Hồ Diên Lợi

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0987.093.579

 - Website: Đang cập nhật.

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Cử nhân - Ngành: Sư phạm tin học

 - Những môn học có thể giảng dạy: 

+ Tin học cơ bản(THVP, THĐC, NMTH)

+ Kỹ thuật lập trình(C++), lập trình C

+ CorelDraw

+ Mã nguồn mở(Joomla, Wordpress,...)

+ Thiết kế Web(HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Jquery,...)

+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

+ Lập trình web - PHP(Framework CI) - ASP.NET(MVC)

+ Lập trình Windows Form