- Họ và tên: Phạm Đăng Khoa

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0968.68.10.08

 - Website: 

 - Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên

 - Học vị: Kỹ sư

 - Những môn học có thể đảm nhận: