Bùi Trọng Viên - Họ và tên: Bùi Trọng Viên

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại

 - Website

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Hệ thống thông tin

 - Chứng chỉ: MCSA, MCSE, CCNA, MCITP.

 - Những môn có thể giảng dạy

  • Mạng máy tính
  • Cài đặt và quản trị mạng
  • Lập trình quản lí
  • Hệ điều hành Linux
  • ...