Nguyễn Anh Tú - Họ và tên: Nguyễn Anh Tú

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0902.88.00.88

 - Website: http://www.nguyenanhtu.com

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Thạc sỹ - Ngành: Khoa học máy tính

 - Những môn học có thể giảng dạy

+ Lập trình hướng đối tượng

+ Lập trình Windows

+ Lập trình trên thiết bị di động

+ Công nghệ XML

+ Lập trình Game