Đặng Hồng Hiệp - Họ và tên: Đặng Hồng Hiệp

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số đện thoại: 0938.39.06.39

 - Website: 

 - Chức vụ: Giảng viên

 - Học vị: Kỹ sư - Chuyên ngành: Mạng máy tính

 - Những môn học có thể giảng dạy:

+ Mạng máy tính

+ Cài đặt và quản trị mạng

+ Cấu trúc máy tính

+ Thiết bị truyền thông

+ Tin học đại cương

+ Thiết kế mạng

+ Chuyên đề Linux

+ Lắp ráp cài đặt máy tính,…

 

 

 

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film