- Họ và tên: Đặng Thanh Vũ

 - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 - Số điện thoại: 0938.73.93.08

 - Website

 - Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật