Danh sách đề tài sinh viên NCKH năm học 2013-2014

STT

Sinh viên

Giảng viên hướng dẫn

Khoa

Tên đề tài

Thời hạn

1

Nguyễn Lộc Thành

Huỳnh Trọng Đức

CNTT

Nghiên cứu và chế tạo xe hai bánh tự cân bằng.

20/12/2103 - 20/4/2014

2

Phạm Tuân

Huỳnh Nguyễn Thành Luân

CNTT

Ứng dụng công nghệ WPF xây dựng phần mềm quản lý công văn trường CĐ Công Thương Tp.HCM.

20/12/2103- 20/4/2014

3

Hồ Thái Hưng

Nguyễn Anh Tú

CNTT

Nghiên cứu và chế tạo máy bay không ngươi lái.

20/12/2103- 20/4/2014

4

Nguyễn Văn Việt

Nguyễn Việt Khoa

Điện-Điện tử

Ổn định nhiệt độ lò dùng khâu PID PCL S7 - 1200.

20/12/2103- 20/4/2014

5

Trương Quang Cơ

Nguyễn Thị Minh

CN Hóa

Ly trích tinh dầu bạch đàn  chanh ứng dụng làm nước hoa xịt phòng.

20/12/2103- 20/4/2014

6

Nguyễn Thị Lắm

Nguyễn Thị Minh

CN Hóa

Ly trích và khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu lá ngũ trảo.

20/12/2103- 20/4/2014

7

Võ Đình Thúy Diệp 

Lê Hồng Hạnh

CN Hóa

Khảo sát mức dung tỉ tối ưu nhằm giảm sự lệch mẫu khi nhuộm thuốc nhuộm phân tán trên vải polyester 100% giữa phòng thí nghiệm và thực tế sản xuất.

 20/12/2103 -20/4/2014

8

Nguyễn Văn Úy

Nguyễn Đức Cường

CN Hóa

Nghiên cứu và phối chế sản phẩm gel rửa tay diệt khuẩn.

20/12/2103- 20/4/2014

9

Hồ Vĩnh Bình

Lưu Mạnh Sơn

Cơ Khí

Nghiên cứu, ứng dụng xử lý ảnh nhận biết bảng số xe.

20/12/2103- 20/4/2014

10

Nguyễn Văn Tâm

Lưu Mạnh Sơn

Cơ Khí

Nghiên cứu, thiết kế, thi công hệ thống giữ xe tự động dùng công nghệ RFID.

20/12/2103- 20/4/2014

11

Lê Tuấn Vũ

Huỳnh H. Nghiêm Trang

Cơ Khí

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn phơi đồ thông minh.

20/12/2103- 20/4/2014

12

Phan Minh Thuần

Nguyễn Kim Suyên

Điện-Điện tử

Ứng dụng Board nhúng Beagle Bone Black_xây dựng hệ thống quản lý nhà kho thông minh.

20/12/2103- 20/4/2014