TB phát động NCKH Sinh viên 2014-2015 và ra mắt CLB Khoa học và công nghệ

 

THÔNG BÁO

LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO

HỌC TẬP – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2014 – 2015

VÀ RA MẮT CLB KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


I-     MỤC ĐÍCH

−  Đẩy mạnh phong trào học tập - nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với một số hình thức hoạt động khoa học phù hợp.

−  Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết một số vấn đề khoa học gắn với thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng học tập cũng ứng dụng vào thực tiện sau khi ra trường.

−  Giới thiệu một số hướng nghiên cứu của giảng viên để sinh viên tiếp cận, định hướng nghiên cứu.

−  Ra mắt CLB Khoa học và công nghệ cho sinh viên yêu thích khoa học tham gia học tập và nghiên cứu.

II- THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

-         Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 05 tháng 10 năm 2014

-         Địa điểm: Hội trường A (LẦU 7)

III-          ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và sinh viên các khoa khác trong trường yêu thích Nghiên cứu khoa học và công nghệ.

IV-           NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

-  Tuyên bố lý do và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo khoa.

- Cách thức NCKH, quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH

- Các hướng nghiên cứu của giảng viên để sinh viên định hướng nghiên cứu.

- Tổng kết hoạt động NCKH của Khoa CNTT trong năm học 2013 – 2014

- Ra mắt CLB Khoa học và công nghệ.

- Yêu cầu, quyền lợi, cách thức tham gia CLB Khoa học và công nghệ

- Trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên về NCKH và CLB