THÔNG BÁO

Kế hoạch thi, đăng ký học phần, nghỉ Tết

 

       Theo kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2013-2014, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa về lịch thi học kỳ 1, lịch đăng ký học phần học kỳ 2 và lịch nghỉ tết Nguyên đán, cụ thể như sau:

1. Thi học kỳ 1: từ 30/12/2013 đến 19/01/2014.

   Hạn cuối đóng học phí: 5/12/2013. Những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được thi kết thúc học phần, nhận điểm 0 cho môn học.

2. Đăng ký học phần học kỳ 2: từ 12/01 đến 26/01/2014.

3. Nghỉ Tết: từ 20/01 đến 09/02/2014.

* Kế hoạch chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian tới.