Tuyên dương đội tay nghề ASEAN Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin là một trong những khoa tham gia vào rất nhiều các cuộc thi trong nước cũng như là khu vực. Cũng như mọi năm khoa thường xuyên tham gia rất các cuộc thi lớn như: Olympic tin học, Tay nghề ASEAN,... Kỳ này không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô đã huấn luyện các sinh viên, đội tuyển khoa CNTT có 1 bạn đã lọt vào vòng đấu quốc gia để tuyển chọn ra những bạn xuất sắc nhất tham gia vào cuộc thi tay nghề khu vực ASEAN.

Xem tiếp...

 

Sinh viên khoa CNTT tham quan tại công ty Intel Việt Nam

Với mục đào tạo phải gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp Khoa CNTT tiếp tục tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế tại công ty.

Xem tiếp...

Sinh viên Khoa CNTT tham quan tại công ty Glass Egg Digital Media

Hướng đến doanh nghiệp cho sinh viên tìm hiểu quy trình làm việc trước khi ra trường, Ngày 04/03/2014 Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức cho sinh viên tham quan công ty Glass Egg Digital Media

Xem tiếp...

Hội thảo tổng kết khóa đầu đào tạo tín chỉ kết hợp trao thưởng Olympic tin học 2013

Để tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm sau khóa đầu tiên đào tạo theo học chế tín chỉ 2010 - 2013, ngày 02-01-2014, Khoa Công nghệ Thông tin đã tổ chức hội thảo khoa học Tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo học chế tín chỉ

Xem tiếp...

Liên kết đào tạo giữa trung tâm NewStar & Khoa CNTT

Ngày 21/12/2013 Cao đẳng Công thương và Trung tâm đào tạo tin học & chuyên gia mạng NewStar đã liên kết hợp tác, mở các lớp đào tạo tin học, quản trị mạng ngắn hạn trực tiếp tại trường CĐ Công thương

Xem tiếp...