Hội thảo khoa học "Giải pháp đào tạo trực tuyến E-learning"

Nhằm cung cấp thêm công cụ hỗ trợ học tập và giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, tiến tới triển khai mô hình đào tạo trực tuyến. Khoa công nghệ thông tin tổ chức buổi hội thảo về ứng dụng E-learning giúp cho giảng viên khoa công nghệ thông tin nói riêng và giảng viên trong trường nói chung hiểu được về công nghệ cũng như mô hình đào tạo trực tuyến. 

Phương thức E-learning cho phép người học có thể học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, học những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với năng lực và sở thích, phù hợp với yêu cầu công việc…

Đại diện diễn thuyết

TS. Đinh Tuấn Long, PGĐ trung tâm đào tạo E-Learning Viện ĐH mở Hà nội.

 

 TS. Đinh Tuấn Long (áo sọc vàng) đang chuẩn bị cho buổi báo cáo hội thảo 

 Một vài hình ảnh của buổi hội thảo

 


TS. Đinh Tuấn Long chụp hình cùng Yillbyung Lee đến từ Đại học Yonsei Hàn Quốc và các giảng viên trong khoa CNTT