Tuyên dương sinh viên đạt giải Tay nghề cấp bộ và cấp quốc gia

Bằng sự nổ lực và cố gắng của thầy Cô khoa Công nghệ thông tin. Khoa công nghệ thông tin đã đưa đội tuyển đi thi cấp bộ và đạt được những thành tính như sau:

Giải nhì Nghề thiết kế đồ họa: Trần Anh Tuấn, GVHD Cô Chu Thị Mai

Giải khuyến khích nghề Quản trị hệ thống mạng CNTT: Trần Đoàn Dũng, GVHD Thầy Đặng Hồng Hiệp

Đã tham dự nghề Thiết kế trang Web: Nguyễn Văn Bằng, GVHD Thầy Hồ Diên Lợi

Tiếp nối thành công đó. Sinh viên Trần Anh Tuấn tiếp tục thi quốc gia để khẳng định khả năng của mình trước những người cùng thi là các trường Đại học lớn trong cả nước. Em tiếp tục được sự hướng dẫn của Cô Chu Thị Mai và đã đạt thành tích giải khuyến khích cấp quốc gia