Hội thảo "Đổi mới chương trình đào tạo CNTT, đáp ứng nguồn nhu cầu nhân lực" năm 2016

Ngày 29/06/2016 Khoa Công Nghệ Thông Tin đã diễn ra buổi hội thảo khoa học về việc đổi mới chương trình đào tạo khoa Công Nghệ thông Tin. Các thầy cô và cả khách mời đã đưa ra những ưu và khuyết điểm trong chương trình đào tạo của khoa để giúp khoa CNTT có thể tiếp cận với thế giới.

 

Bên cạnh đó khoa cũng đã trao các giải thưởng đã đạt giải cao cuộc thi Olympic tin học năm 2016 sinh viên

Phó Hiệu Trưởng Thầy Đặng Công Quốc trao bằng khen và học bổng cho sinh viên

Tham luận thầy Huỳnh Trọng Đức Trưởng khoa CNTT "Đổi mới chương trình đào tạo CNTT đáp ứng nhu cầu nhân lực"

Tham luận thầy Đinh Duy Tài " Khả sát thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khoa CNTT trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM

Thầy Trần Anh Khoa báo cáo "Tổng kết buổi tập huấn AUN"

 Tham luận Cô Nguyễn Thị Thu Cúc "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành tại Khoa CNTT"

Thầy Nguyễn Tấn Thắng phó phòng đào tạo trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM góp ý và cám ơn các thầy cô đã báo cáo tham luận

Thầy Đặng Công Quốc nhận xét và cám ơn các thầy cô trong buổi hội thảo

Thầy Huỳnh Trọng Đức đại diện khoa CNTT cám ơn đại biểu BGH và đại diện các phòng ban. Đặc biệt là cảm ơn các thầy cô trong khoa đã đóng góp cho khoa CNTT ngày càng tốt hơn