Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 8
2 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 8
3 Điểm Quá trình môn Tin học, Tin Văn Phòng, PM xử lý Ảnh - cô Mai 22/04/2018 Chu Thị Mai 8
4 Điểm quá trình môn Photoshop chieu T3(C.Huyên) 21/04/2018 Thái Thị Huyên 11
5 Điểm quá trình môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 20/04/2018 Thái Thị Huyên 14
6 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 16/04/2018 Bùi Trọng Viên 22
7 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 179
8 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 113
9 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 133
10 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 112
11 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 126
12 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 145
13 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 133
14 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 134
15 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 118
16 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai 25/12/2017 Khoa CNTT 109
17 Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 134
18 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 111
19 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 129
20 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 105
21 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 121
22 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 130
23 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 130
24 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 117
25 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 197
26 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 143
27 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 155
28 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 164
29 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 189
30 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 146