Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình THVP thầy Đức nhóm 1 chiều thứ 2 24/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 2
2 Điểm QT Tin Học (Thầy Viên) 24/04/2019 Bùi Trọng Viên 4
3 Điểm quá trình môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 23/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 10
4 Điểm Qt môn Tin VP- lớp TINVP1 -sáng T7- cô Mai 20/04/2019 Khoa CNTT 14
5 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Đức 18/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 18
6 Điểm QT Tin học- Lớp CCQ1824LA - Chiều T5-cô Mai 14/04/2019 Khoa CNTT 20
7 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 16/01/2019 Khoa CNTT 99
8 Điểm thi kết thúc môn LT Windows (C#) Thầy Nhựt dạy 07/01/2019 Khoa CNTT 100
9 Điểm quá trình OOP Thầy Nhựt dạy kết thúc hôm thứ 6 (04/01/2019) 05/01/2019 Khoa CNTT 83
10 Điểm quá trình C# Thầy Nhựt 05/01/2019 Khoa CNTT 90
11 Điểm QT thiết kế web- Lớp Web C5-cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 113
12 Điểm QT Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 103
13 Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 110
14 Điểm QT Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 89
15 Điểm quá trình môn Quản Trị Mạng, HĐH Linux, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên) 28/12/2018 Bùi Trọng Viên 101
16 Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 98
17 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811D (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 113
18 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 121
19 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 116
20 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 118
21 Điểm quá trình các lớp nhóm 2_Thầy Sơn 23/12/2018 Khoa CNTT 106
22 Điểm quá trình môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 16/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 104
23 Điểm thi Tin học và Java thầy Hán 2018 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 117
24 Điểm QT môn TK Web- Lơp C3- Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 129
25 Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 134
26 Điểm quá trình cài đặt quản trị mạng và mạng máy tính (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 118
27 Điểm quá trình môn CĐQTM hk1 Thầy Hiệp 17/11/2018 Đặng Hồng Hiệp 133
28 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 159
29 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 142
30 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 287