Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm QT môn Xử lý Ảnh- Lớp hè- Cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 1
2 Điểm QT lớp tin VP chiều T2 hè- cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 4
3 Điểm QT TinVP- Lớp Sáng T2- cô Mai (cập nhật 14/8) 14/08/2019 Khoa CNTT 17
4 Điểm quá trình môn Quản trị web-mail 20/06/2019 Khoa CNTT 62
5 Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (T.Trường) 20/06/2019 Khoa CNTT 65
6 Điểm quá trình môn An Ninh Mạng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 57
7 Điểm quá trình môn tin văn phòng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 69
8 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 58
9 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 60
10 Điểm QT Tin Học và HĐH Linux (Thầy Viên) 15/06/2019 Bùi Trọng Viên 56
11 ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy 14/06/2019 Khoa CNTT 68
12 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 77
13 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 71
14 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
15 Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 69
16 Điểm QT Photoshop chiều T5_đợt 2 (C.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 58
17 Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2 12/06/2019 Khoa CNTT 61
18 Điểm QT Photoshop Chiều T7- cô Mai 11/06/2019 Khoa CNTT 58
19 Điểm quá trình các môn Cô Thi dạy (PTS, TDC) 10/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 87
20 Điểm quá trình lớp TKweb chiều T5- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 68
21 Điểm QT lớp tin VP sáng T7- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 66
22 Điểm quá trình lớp Tin học sáng thứ 3 đợt 2 (c.Huyên) 08/06/2019 Thái Thị Huyên 65
23 Điểm quá trình THVP năm học 2018-2019 các lớp thầy Đức dạy 07/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 82
24 Điểm QT môn Photoshop- lớp Sáng T4 - cô Mai 06/06/2019 Khoa CNTT 112
25 Điểm quá trình TTNT và THDC thầy Đức 04/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 96
26 Điểm giữa kỳ KTMT thầy Hiệp Lớp D 11/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 127
27 Điểm quá trình môn Tin Văn Phòng (T.Trường) 09/05/2019 Khoa CNTT 95
28 Điểm Qt môn Tk web Chiều T4 - cô Mai 09/05/2019 Khoa CNTT 114
29 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 125
30 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 110