Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình lớp SQL sáng thứ 4 T.Nhựt dạy 04/07/2020 Khoa CNTT 23
2 Điểm quá trình Java chiều thứ 4. T.Nhựt dạy 03/07/2020 Khoa CNTT 24
3 Điểm Qt môn TKWeb-lớp Chiều T2- cô Mai 01/07/2020 Khoa CNTT 25
4 Điểm quá trình Kiến trúc máy tính & Mạng máy tính (Thầy viên dạy) 29/06/2020 Bùi Trọng Viên 30
5 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1911E (cô Cúc) 28/06/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 20
6 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1911C (cô Cúc) 28/06/2020 Nguyễn Thị Thu Cúc 26
7 Điểm QT lớp Corel nhóm 2-cô Mai-chiều T6 27/06/2020 Khoa CNTT 34
8 Java nhóm 1 Thầy Nhựt dạy 09/01/2020 Khoa CNTT 214
9 Java nhóm 3 thầy NHỰT dạy 08/01/2020 Khoa CNTT 209
10 Điểm quá trình môn Tin học sáng thứ 4, TVP sáng thứ 3 Thầy Đức 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 161
11 Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu 29/12/2019 Khoa CNTT 147
12 Điểm giữa kỳ BTHTM, KTMT, CCNA1 Thầy Hiệp 28/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 187
13 Tất cả điểm QT do T.Nhựt dạy 27/12/2019 Khoa CNTT 178
14 Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai 23/12/2019 Khoa CNTT 175
15 Điểm QT môn TKWEB-cô Mai 22/12/2019 Khoa CNTT 168
16 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1922A (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 180
17 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911I_J (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 176
18 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911G_H (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 158
19 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911E_F (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 169
20 Điểm quá trình Tin học và TTNT Thầy Đức 14/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 185
21 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911G (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 192
22 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 173
23 ĐQT MÔN SQL 3 CHỈ T.NHỰT DẠY NGÀY THỨ 7 09/12/2019 Khoa CNTT 189
24 Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2 09/12/2019 Khoa CNTT 195
25 Điểm quá trình MMT thầy Hiệp học kỳ 1_2019-2020 01/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 221
26 Điểm giữa kỳ CTRR thầy Hiệp (New Update) 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 263
27 Điểm quá trình Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 16/11/2019 Webmaster 255
28 Điểm quá trình TH cô Thi học kỳ 2019-2020 01/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 221
29 Điểm QT môn PTS các lớp (C.Huyên) 01/11/2019 Thái Thị Huyên 227
30 Điểm QT môn Photoshop và TK Web-cô Mai- cập nhật 4-11 01/11/2019 Khoa CNTT 392