Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Java nhóm 1 Thầy Nhựt dạy 09/01/2020 Khoa CNTT 114
2 Java nhóm 3 thầy NHỰT dạy 08/01/2020 Khoa CNTT 115
3 Điểm quá trình môn Tin học sáng thứ 4, TVP sáng thứ 3 Thầy Đức 31/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 92
4 Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu 29/12/2019 Khoa CNTT 84
5 Điểm giữa kỳ BTHTM, KTMT, CCNA1 Thầy Hiệp 28/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 108
6 Tất cả điểm QT do T.Nhựt dạy 27/12/2019 Khoa CNTT 107
7 Điểm QT các lớp Tin học -cô Mai 23/12/2019 Khoa CNTT 110
8 Điểm QT môn TKWEB-cô Mai 22/12/2019 Khoa CNTT 103
9 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1922A (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 113
10 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911I_J (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 108
11 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911G_H (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 98
12 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1911E_F (cô Cúc) 16/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 109
13 Điểm quá trình Tin học và TTNT Thầy Đức 14/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 121
14 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911G (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 119
15 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 116
16 ĐQT MÔN SQL 3 CHỈ T.NHỰT DẠY NGÀY THỨ 7 09/12/2019 Khoa CNTT 119
17 Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2 09/12/2019 Khoa CNTT 125
18 Điểm quá trình MMT thầy Hiệp học kỳ 1_2019-2020 01/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 155
19 Điểm giữa kỳ CTRR thầy Hiệp (New Update) 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 189
20 Điểm quá trình Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 16/11/2019 Webmaster 170
21 Điểm quá trình TH cô Thi học kỳ 2019-2020 01/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 152
22 Điểm QT môn PTS các lớp (C.Huyên) 01/11/2019 Thái Thị Huyên 162
23 Điểm QT môn Photoshop và TK Web-cô Mai- cập nhật 4-11 01/11/2019 Khoa CNTT 301
24 Điểm quá trình môn TH và THVP thầy Đức học kỳ 1 năm học 2019-2020 31/10/2019 Đặng Hồng Hiệp 190
25 Điểm quá trình Môn Tin Học (T.Trường) 18/08/2019 Khoa CNTT 193
26 Điểm QT môn Xử lý Ảnh- Lớp hè- Cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 171
27 Điểm QT lớp tin VP chiều T2 hè- cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 173
28 Điểm QT TinVP- Lớp Sáng T2- cô Mai (cập nhật 14/8) 14/08/2019 Khoa CNTT 251
29 Điểm quá trình môn Quản trị web-mail 20/06/2019 Khoa CNTT 212
30 Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (T.Trường) 20/06/2019 Khoa CNTT 229