Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 1
2 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 8
3 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 11
4 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 17/06/2018 Bùi Trọng Viên 14
5 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 24
6 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 27
7 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 24
8 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 25
9 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 26
10 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 24
11 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 25
12 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 35
13 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 29
14 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 38
15 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 36
16 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 33
17 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 35
18 Điểm QT môn Hệ Điều Hành thầy Viên 06/06/2018 Bùi Trọng Viên 45
19 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 42
20 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 44
21 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 35
22 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 38
23 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 40
24 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 38
25 Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc) 11/05/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 69
26 Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên) 11/05/2018 Thái Thị Huyên 55
27 Điểm quá trình các môn th Đăng Khoa (Đợt 1) 03/05/2018 Phạm Đăng Khoa 78
28 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 01/05/2018 Khoa CNTT 71
29 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp 29/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 121
30 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 111