Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình Tin học và TTNT Thầy Đức 14/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 1
2 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911G (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 14
3 điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1911A (cô Cúc) 12/12/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 12
4 ĐQT MÔN SQL 3 CHỈ T.NHỰT DẠY NGÀY THỨ 7 09/12/2019 Khoa CNTT 15
5 Điểm quá trình môn Java T.Nhựt dạy LT chiều 4 - TH Sáng 2 09/12/2019 Khoa CNTT 17
6 Điểm quá trình MMT thầy Hiệp học kỳ 1_2019-2020 01/12/2019 Đặng Hồng Hiệp 30
7 Điểm giữa kỳ CTRR thầy Hiệp (New Update) 16/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 73
8 Điểm quá trình Môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường) 16/11/2019 Webmaster 59
9 Điểm quá trình TH cô Thi học kỳ 2019-2020 01/11/2019 Đặng Hồng Hiệp 64
10 Điểm QT môn PTS các lớp (C.Huyên) 01/11/2019 Thái Thị Huyên 76
11 Điểm QT môn Photoshop và TK Web-cô Mai- cập nhật 4-11 01/11/2019 Khoa CNTT 158
12 Điểm quá trình môn TH và THVP thầy Đức học kỳ 1 năm học 2019-2020 31/10/2019 Đặng Hồng Hiệp 92
13 Điểm quá trình Môn Tin Học (T.Trường) 18/08/2019 Khoa CNTT 110
14 Điểm QT môn Xử lý Ảnh- Lớp hè- Cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 94
15 Điểm QT lớp tin VP chiều T2 hè- cô Mai 17/08/2019 Khoa CNTT 100
16 Điểm QT TinVP- Lớp Sáng T2- cô Mai (cập nhật 14/8) 14/08/2019 Khoa CNTT 155
17 Điểm quá trình môn Quản trị web-mail 20/06/2019 Khoa CNTT 140
18 Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (T.Trường) 20/06/2019 Khoa CNTT 149
19 Điểm quá trình môn An Ninh Mạng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 132
20 Điểm quá trình môn tin văn phòng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 145
21 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 142
22 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 132
23 Điểm QT Tin Học và HĐH Linux (Thầy Viên) 15/06/2019 Bùi Trọng Viên 135
24 ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy 14/06/2019 Khoa CNTT 140
25 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 156
26 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 152
27 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 147
28 Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 150
29 Điểm QT Photoshop chiều T5_đợt 2 (C.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 136
30 Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2 12/06/2019 Khoa CNTT 125