Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn Quản trị web-mail 20/06/2019 Khoa CNTT 15
2 Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (T.Trường) 20/06/2019 Khoa CNTT 17
3 Điểm quá trình môn An Ninh Mạng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 19
4 Điểm quá trình môn tin văn phòng (T.Trường) 19/06/2019 Khoa CNTT 16
5 Điểm Tk môn TKweb-chiều T5- cô Mai 18/06/2019 Khoa CNTT 22
6 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 25
7 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 2 (cô Cúc) 15/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 24
8 Điểm QT Tin Học và HĐH Linux (Thầy Viên) 15/06/2019 Bùi Trọng Viên 18
9 ĐQT Tin học Sáng Chiều Thứ 6 Thầy Nhựt dạy 14/06/2019 Khoa CNTT 26
10 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811C (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 28
11 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 26
12 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1811A (cô Cúc) 13/06/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 28
13 Điểm QT môn CSDL các lớp (c.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 30
14 Điểm QT Photoshop chiều T5_đợt 2 (C.Huyên) 13/06/2019 Thái Thị Huyên 20
15 Điểm Quá Trình THVP Thầy Nhựt dạy Sáng Thứ 2 12/06/2019 Khoa CNTT 27
16 Điểm QT Photoshop Chiều T7- cô Mai 11/06/2019 Khoa CNTT 28
17 Điểm quá trình các môn Cô Thi dạy (PTS, TDC) 10/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 33
18 Điểm quá trình lớp TKweb chiều T5- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 29
19 Điểm QT lớp tin VP sáng T7- cô Mai 10/06/2019 Khoa CNTT 30
20 Điểm quá trình lớp Tin học sáng thứ 3 đợt 2 (c.Huyên) 08/06/2019 Thái Thị Huyên 34
21 Điểm quá trình THVP năm học 2018-2019 các lớp thầy Đức dạy 07/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 45
22 Điểm QT môn Photoshop- lớp Sáng T4 - cô Mai 06/06/2019 Khoa CNTT 54
23 Điểm quá trình TTNT và THDC thầy Đức 04/06/2019 Đặng Hồng Hiệp 53
24 Điểm giữa kỳ KTMT thầy Hiệp Lớp D 11/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 69
25 Điểm quá trình môn Tin Văn Phòng (T.Trường) 09/05/2019 Khoa CNTT 58
26 Điểm Qt môn Tk web Chiều T4 - cô Mai 09/05/2019 Khoa CNTT 67
27 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811B_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 81
28 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1811A_đợt 1 (cô Cúc) 05/05/2019 Nguyễn Thị Thu Cúc 70
29 Điểm quá trình môn Hệ quản trị SQL Server - nhóm 03 05/05/2019 Khoa CNTT 77
30 Điểm Qt môn Xử lý ảnh các lớp đợt 1- Cô Mai 03/05/2019 Khoa CNTT 83
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film