Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 2
2 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 7
3 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 12
4 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 11
5 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 12
6 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 15
7 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 14
8 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 17
9 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 136
10 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 120
11 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 165
12 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 138
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 150
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 153
15 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 206
16 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 135
17 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 138
18 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 135
19 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 167
20 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 163
21 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 170
22 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 173
23 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 117
24 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 135
25 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 133
26 Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên 28/05/2017 Thái Thị Huyên 112
27 Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn ! 27/05/2017 Khoa CNTT 208
28 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511C - Cô Mai 25/05/2017 Khoa CNTT 129
29 Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 153
30 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511A - Cô Mai 24/05/2017 Khoa CNTT 140