Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LRCĐ CCQ1511C 24/11/2016 Bùi Trọng Viên 316
2 Điểm quá trình môn NMLT lớp hè (2015-2016) 30/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 394
3 Điểm quá trình môn TinDC học kỳ 3 (cô Cúc) 26/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 392
4 Điểm quá trình học HÈ Thầy Viên 24/08/2016 Bùi Trọng Viên 391
5 Thầy Tài - Điểm quá trình các lớp học kì 2 2015-2016 24/06/2016 Đinh Duy Tài 1292
6 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 672
7 Điểm quá trình Tin học đại cương Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 669
8 Kiến trúc máy tính CCQ1522A - th Đăng Khoa 11/06/2016 Khoa CNTT 686
9 Điểm quá trình các lớp do cô Cúc dạy 10/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 984
10 Tin học đại cương T.Nhựt- Nhóm 13 10/06/2016 Khoa CNTT 504
11 Tin Học Văn Phòng T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 449
12 SQL Server các lớp T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 488
13 Điểm quá trình môn KTMT thầy Hiệp 10/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 775
14 Điểm quá trình Tin Đại cương, Tin Văn phòng - Thầy Đức 07/06/2016 Khoa CNTT 577
15 Điểm QT các lớp cô Mai 05/06/2016 Khoa CNTT 1117
16 Điểm quá trình tất cả các môn do Thầy Viên dạy 03/06/2016 Bùi Trọng Viên 1089
17 Điểm thi Java- T. Nhựt 19/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 893
18 Điểm QT và BC môn Lập trình web- Lớp CLC (Cô Mai) 07/01/2016 Khoa CNTT 704
19 Điểm quá trình môn QT SQL Server lớp CCQ1311B T.Trường 30/12/2015 Khoa CNTT 963
20 Điểm quá trình môn KTTSL lớp CCQ1422A 30/12/2015 Khoa CNTT 687
21 ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÁC MÔN T. VIÊN DẠY 28/12/2015 Bùi Trọng Viên 1349
22 Điểm quá trình TTNT thầy Huỳnh Trọng Đức 25/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1154
23 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411D-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 1067
24 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411A-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 873
25 Điểm quá trình TVP lớp 16A thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 821
26 Điểm quá trình TVP lớp AB Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 772
27 Điểm quá trình HDH Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 834
28 Điểm quá trình môn thiết bị truyền thông 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 700
29 Điểm quá trình Mạng máy tính Lớp D và lớp B Thầy Hiệp 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1058
30 Điểm giữa kỳ Tin học đại cương Lớp CCQ1516A 21/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 756