Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511A - Cô Mai 24/05/2017 Khoa CNTT 412
2 Điểm quá trình môn TTDPT 23/05/2017 Khoa CNTT 399
3 Điểm quá trình môn Nhập môn tin học lớp TINNM1 (cô Cúc) 21/05/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 414
4 Điểm quá trình Tin ĐC lớp TDC4- cô Mai 18/05/2017 Khoa CNTT 411
5 Điểm QT Tin Đại cương TDC1 cô Mai 15/05/2017 Khoa CNTT 464
6 Điểm quá tình môn lập trình quản lí lớp D và lắp ráp cài đặt máy tính lớp A (T. Viên) 03/01/2017 Bùi Trọng Viên 443
7 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 461
8 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511C (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 492
9 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 429
10 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTQL LỚP B 24/12/2016 Bùi Trọng Viên 484
11 Điểm quá trình nhập môn tin học (T. Viên) 16/12/2016 Bùi Trọng Viên 413
12 ĐiểmQT TDC - Nhóm 3- Cô Mai -update 14/12 14/12/2016 Khoa CNTT 417
13 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc) 13/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 368
14 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 1- Cô Mai 13/12/2016 Khoa CNTT 377
15 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612D(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 462
16 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612A(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 394
17 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 4- Cô Mai 11/12/2016 Khoa CNTT 401
18 Điểm quá trình THĐC lớp 1618A Thầy Hiệp 11/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 383
19 Điểm quá trình THDC_Thầy Sơn 10/12/2016 Khoa CNTT 542
20 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 3- Cô Mai 07/12/2016 Khoa CNTT 446
21 Điểm QT môn TDC- Lớp CCQ1216LA - cô Mai 03/12/2016 Khoa CNTT 428
22 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LRCĐ CCQ1511C 24/11/2016 Bùi Trọng Viên 397
23 Điểm quá trình môn NMLT lớp hè (2015-2016) 30/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 487
24 Điểm quá trình môn TinDC học kỳ 3 (cô Cúc) 26/08/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 472
25 Điểm quá trình học HÈ Thầy Viên 24/08/2016 Bùi Trọng Viên 483
26 Thầy Tài - Điểm quá trình các lớp học kì 2 2015-2016 24/06/2016 Đinh Duy Tài 1382
27 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 747
28 Điểm quá trình Tin học đại cương Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 776
29 Kiến trúc máy tính CCQ1522A - th Đăng Khoa 11/06/2016 Khoa CNTT 761
30 Điểm quá trình các lớp do cô Cúc dạy 10/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1060