Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 594
2 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 673
3 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1510LA-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 562
4 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1512C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 685
5 Điểm QT Photoshop nhóm 1(S4) -Cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 703
6 Điểm quá trình Photoshop Nhóm 3 (Học S2)- cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 666
7 Điểm QT Photoshop nhóm 5(C7) -Cô Mai 14/12/2015 Khoa CNTT 702
8 ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP DỊCH VỤ MẠNG (THẦY VIÊN) 28/11/2015 Bùi Trọng Viên 1013