Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Tin học đại cương T.Nhựt- Nhóm 13 10/06/2016 Khoa CNTT 585
2 Tin Học Văn Phòng T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 525
3 SQL Server các lớp T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 555
4 Điểm quá trình môn KTMT thầy Hiệp 10/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 850
5 Điểm quá trình Tin Đại cương, Tin Văn phòng - Thầy Đức 07/06/2016 Khoa CNTT 640
6 Điểm QT các lớp cô Mai 05/06/2016 Khoa CNTT 1205
7 Điểm quá trình tất cả các môn do Thầy Viên dạy 03/06/2016 Bùi Trọng Viên 1180
8 Điểm thi Java- T. Nhựt 19/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 968
9 Điểm QT và BC môn Lập trình web- Lớp CLC (Cô Mai) 07/01/2016 Khoa CNTT 777
10 Điểm quá trình môn QT SQL Server lớp CCQ1311B T.Trường 30/12/2015 Khoa CNTT 1042
11 Điểm quá trình môn KTTSL lớp CCQ1422A 30/12/2015 Khoa CNTT 762
12 ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÁC MÔN T. VIÊN DẠY 28/12/2015 Bùi Trọng Viên 1420
13 Điểm quá trình TTNT thầy Huỳnh Trọng Đức 25/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1239
14 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411D-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 1145
15 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411A-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 945
16 Điểm quá trình TVP lớp 16A thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 900
17 Điểm quá trình TVP lớp AB Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 861
18 Điểm quá trình HDH Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 910
19 Điểm quá trình môn thiết bị truyền thông 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 763
20 Điểm quá trình Mạng máy tính Lớp D và lớp B Thầy Hiệp 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1135
21 Điểm giữa kỳ Tin học đại cương Lớp CCQ1516A 21/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 834
22 KTLT- Nhóm 3 - T.Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 986
23 KTLT - Nhóm 5 - T. Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 881
24 Thầy Tài - Điểm quá trình học kỳ 1 2015-2016 19/12/2015 Đinh Duy Tài 1629
25 Nhập môn tin học - Nhóm 3 T. Nhựt 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 860
26 Nhập môn tin học T.Nhựt - Nhóm 14 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 886
27 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 715
28 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 809
29 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1510LA-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 689
30 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1512C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 810