Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 KTLT- Nhóm 3 - T.Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 909
2 KTLT - Nhóm 5 - T. Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 799
3 Thầy Tài - Điểm quá trình học kỳ 1 2015-2016 19/12/2015 Đinh Duy Tài 1538
4 Nhập môn tin học - Nhóm 3 T. Nhựt 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 788
5 Nhập môn tin học T.Nhựt - Nhóm 14 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 803
6 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 645
7 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 732
8 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1510LA-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 613
9 Điểm quá trình môn TinĐC lớp CCQ1512C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 730
10 Điểm QT Photoshop nhóm 1(S4) -Cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 761
11 Điểm quá trình Photoshop Nhóm 3 (Học S2)- cô Mai 15/12/2015 Khoa CNTT 722
12 Điểm QT Photoshop nhóm 5(C7) -Cô Mai 14/12/2015 Khoa CNTT 762
13 ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP DỊCH VỤ MẠNG (THẦY VIÊN) 28/11/2015 Bùi Trọng Viên 1068