Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 800
2 Điểm quá trình Tin học đại cương Thầy Hiệp 14/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 850
3 Kiến trúc máy tính CCQ1522A - th Đăng Khoa 11/06/2016 Khoa CNTT 813
4 Điểm quá trình các lớp do cô Cúc dạy 10/06/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 1115
5 Tin học đại cương T.Nhựt- Nhóm 13 10/06/2016 Khoa CNTT 640
6 Tin Học Văn Phòng T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 578
7 SQL Server các lớp T. Nhựt dạy 10/06/2016 Khoa CNTT 607
8 Điểm quá trình môn KTMT thầy Hiệp 10/06/2016 Đặng Hồng Hiệp 909
9 Điểm quá trình Tin Đại cương, Tin Văn phòng - Thầy Đức 07/06/2016 Khoa CNTT 691
10 Điểm QT các lớp cô Mai 05/06/2016 Khoa CNTT 1261
11 Điểm thi Java- T. Nhựt 19/01/2016 Nguyễn Xuân Nhựt 1014
12 Điểm QT và BC môn Lập trình web- Lớp CLC (Cô Mai) 07/01/2016 Khoa CNTT 827
13 Điểm quá trình môn QT SQL Server lớp CCQ1311B T.Trường 30/12/2015 Khoa CNTT 1096
14 Điểm quá trình môn KTTSL lớp CCQ1422A 30/12/2015 Khoa CNTT 809
15 Điểm quá trình TTNT thầy Huỳnh Trọng Đức 25/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1290
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411D-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 1202
17 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1411A-cô Cúc 25/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 998
18 Điểm quá trình TVP lớp 16A thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 946
19 Điểm quá trình TVP lớp AB Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 921
20 Điểm quá trình HDH Thầy Huỳnh Trọng Đức 23/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 963
21 Điểm quá trình môn thiết bị truyền thông 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 811
22 Điểm quá trình Mạng máy tính Lớp D và lớp B Thầy Hiệp 22/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 1190
23 Điểm giữa kỳ Tin học đại cương Lớp CCQ1516A 21/12/2015 Đặng Hồng Hiệp 881
24 KTLT- Nhóm 3 - T.Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 1036
25 KTLT - Nhóm 5 - T. Nhựt 21/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 930
26 Thầy Tài - Điểm quá trình học kỳ 1 2015-2016 19/12/2015 Đinh Duy Tài 1685
27 Nhập môn tin học - Nhóm 3 T. Nhựt 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 912
28 Nhập môn tin học T.Nhựt - Nhóm 14 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 931
29 Nhập môn tin học - Nhóm 3 18/12/2015 Nguyễn Xuân Nhựt 767
30 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp CCQ1410C-Cô Cúc 18/12/2015 Nguyễn Thị Thu Cúc 867
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film