Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 17/06/2018 Bùi Trọng Viên 213
2 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 380
3 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 308
4 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 220
5 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 269
6 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 230
7 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 228
8 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 239
9 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 257
10 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 238
11 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 243
12 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 250
13 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 237
14 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 233
15 Điểm QT môn Hệ Điều Hành thầy Viên 06/06/2018 Bùi Trọng Viên 261
16 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 237
17 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 268
18 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 235
19 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711C (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 219
20 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711B (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 237
21 Điểm quá trình môn CSDL lớp CCQ1711A (cô Cúc) 04/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 249
22 Điểm quá trình môn NMLT lớp HOCLAI5 (cô Cúc) 11/05/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 267
23 Điểm KTHP THVP chieu thu 6 nhom 1(C.Huyên) 11/05/2018 Thái Thị Huyên 232
24 Điểm quá trình các môn th Đăng Khoa (Đợt 1) 03/05/2018 Phạm Đăng Khoa 277
25 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 01/05/2018 Khoa CNTT 260
26 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp 29/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 421
27 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 406
28 Điểm quá trình lớp Corel_sáng t5 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 403
29 Điểm quá trình lớp TVP_chiều t4 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 377
30 Điểm quá trình lớp TDC_sáng t3 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 350