Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn Photoshop _đợt 1(C.Huyên) 03/05/2019 Thái Thị Huyên 76
2 Điểm quá trình Tin Học sáng chiều Thứ 6 T.Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 57
3 Điểm quá trình SQL Server Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 59
4 Điểm quá trình Môn THVP sáng Thứ 2 Thầy Nhựt dạy 02/05/2019 Khoa CNTT 57
5 Điểm quá trình tin học nhóm 31 thầy Hiệp 01/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 72
6 Điểm quá trình Kiến trúc máy tính thầy Hiệp lớp E (Đã update) 01/05/2019 Đặng Hồng Hiệp 98
7 Điểm quá trình Mạng máy tính thầy Hiệp 30/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 62
8 Điểm quá trình đợt 1_T.Mạnh 25/04/2019 Khoa CNTT 78
9 Điểm quá trình THVP thầy Đức nhóm 1 chiều thứ 2 24/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 63
10 Điểm QT Tin Học (Thầy Viên) 24/04/2019 Bùi Trọng Viên 68
11 Điểm quá trình môn Cấu trúc rời rạc thầy Hiệp 23/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 75
12 Điểm Qt môn Tin VP- lớp TINVP1 -sáng T7- cô Mai 20/04/2019 Khoa CNTT 76
13 Điểm quá trình Tin học văn phòng Thầy Đức 18/04/2019 Đặng Hồng Hiệp 72
14 Điểm QT Tin học- Lớp CCQ1824LA - Chiều T5-cô Mai 14/04/2019 Khoa CNTT 73
15 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 16/01/2019 Khoa CNTT 148
16 Điểm thi kết thúc môn LT Windows (C#) Thầy Nhựt dạy 07/01/2019 Khoa CNTT 139
17 Điểm quá trình OOP Thầy Nhựt dạy kết thúc hôm thứ 6 (04/01/2019) 05/01/2019 Khoa CNTT 132
18 Điểm quá trình C# Thầy Nhựt 05/01/2019 Khoa CNTT 136
19 Điểm QT thiết kế web- Lớp Web C5-cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 169
20 Điểm QT Môn Tin học- Lớp TINDC2- Chiều T3- Cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 152
21 Điểm QT- Tin VP- Lớp TINVP1- Sáng T4- cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 159
22 Điểm QT Tin học- lớp CCQ1817E sáng T2 - cô Mai 31/12/2018 Khoa CNTT 134
23 Điểm quá trình môn Quản Trị Mạng, HĐH Linux, Lắp ráp cài đặt (Thầy Viên) 28/12/2018 Bùi Trọng Viên 146
24 Điểm quá trình môn Tin học của lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 140
25 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811D (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 160
26 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811C (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 170
27 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811B (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 171
28 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 171
29 Điểm quá trình các lớp nhóm 2_Thầy Sơn 23/12/2018 Khoa CNTT 153
30 Điểm quá trình môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 16/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 144
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film