Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 180
2 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 234
3 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 193
4 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 204
5 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 216
6 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 273
7 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 208
8 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 206
9 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 211
10 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 230