Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình lớp TDC_ sáng t6 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 155
2 Điểm quá trình lớp Corel_sáng t5 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 115
3 Điểm quá trình lớp TVP_chiều t4 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 126
4 Điểm quá trình lớp TDC_sáng t3 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 99
5 Điểm quá trình lớp TVP_sáng t2 (c.Quyên) 26/04/2018 Khoa CNTT 105
6 Điểm quá trình THVP Thầy Đức 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 107
7 Điểm quá trình Tin học thầy Hiệp 23/04/2018 Đặng Hồng Hiệp 98
8 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711E (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 94
9 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711C (cô Cúc) 22/04/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 74
10 Điểm Quá trình môn Tin học, Tin Văn Phòng, PM xử lý Ảnh - cô Mai 22/04/2018 Chu Thị Mai 95
11 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 21/04/2018 Khoa CNTT 110
12 Điểm quá trình môn Photoshop chieu T3(C.Huyên) 21/04/2018 Thái Thị Huyên 84
13 Điểm quá trình môn Photoshop sáng T2(C.Huyên) 20/04/2018 Thái Thị Huyên 78
14 Điểm quá trình môn Tin Học (Thầy Viên) 16/04/2018 Bùi Trọng Viên 88
15 Điểm giữa kỳ TTNT Thầy Đức 20/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 252
16 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn_12.01.2018 12/01/2018 Khoa CNTT 159
17 Điểm Qt môn Tin đại cương- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 06/01/2018 Khoa CNTT 181
18 Điểm quá trình môn Tin Học (T.Trường) 02/01/2018 Khoa CNTT 155
19 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 176
20 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1717D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 228
21 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1703D (c.Quyên) 27/12/2017 Khoa CNTT 206
22 Điểm quá trình Tin học lớp thầy Hiệp 26/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 215
23 Điểm quá trình môn TINVP1_Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 157
24 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS5(CCQ1611B)- cô Mai 25/12/2017 Khoa CNTT 152
25 Điểm thi Tin học_các lớp Thầy Sơn 25/12/2017 Khoa CNTT 178
26 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 154
27 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 178
28 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 165
29 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 163
30 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 189