Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 270
2 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 259
3 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 207
4 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 217
5 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 215
6 Điểm quá trình môn THVP lớp c.Huyên 28/05/2017 Thái Thị Huyên 184
7 Điểm quá trình: PTTK và TIN DC_Thầy Sơn ! 27/05/2017 Khoa CNTT 301
8 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511C - Cô Mai 25/05/2017 Khoa CNTT 212
9 Điểm quá trình môn CSDL các lớp (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 226
10 Điểm QT Thiết kế web-Lớp CCQ1511A - Cô Mai 24/05/2017 Khoa CNTT 223
11 Điểm quá trình môn TTDPT 23/05/2017 Khoa CNTT 200
12 Điểm quá trình môn Nhập môn tin học lớp TINNM1 (cô Cúc) 21/05/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 213
13 Điểm quá trình Tin ĐC lớp TDC4- cô Mai 18/05/2017 Khoa CNTT 208
14 Điểm QT Tin Đại cương TDC1 cô Mai 15/05/2017 Khoa CNTT 241
15 Điểm quá tình môn lập trình quản lí lớp D và lắp ráp cài đặt máy tính lớp A (T. Viên) 03/01/2017 Bùi Trọng Viên 255
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 287
17 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511C (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 308
18 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1511A (cô Cúc) 30/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 244
19 ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTQL LỚP B 24/12/2016 Bùi Trọng Viên 296
20 Điểm quá trình nhập môn tin học (T. Viên) 16/12/2016 Bùi Trọng Viên 242
21 ĐiểmQT TDC - Nhóm 3- Cô Mai -update 14/12 14/12/2016 Khoa CNTT 234
22 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc) 13/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 205
23 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 1- Cô Mai 13/12/2016 Khoa CNTT 220
24 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612D(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 270
25 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612A(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 218
26 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 4- Cô Mai 11/12/2016 Khoa CNTT 231
27 Điểm quá trình THĐC lớp 1618A Thầy Hiệp 11/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 217
28 Điểm quá trình THDC_Thầy Sơn 10/12/2016 Khoa CNTT 343
29 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 3- Cô Mai 07/12/2016 Khoa CNTT 266
30 Điểm QT môn TDC- Lớp CCQ1216LA - cô Mai 03/12/2016 Khoa CNTT 261