Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 22/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 227
2 Điểm Qt môn Tin đại cương- Ca1- Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 251
3 Điểm quá trình môn THDC LỚP CCQ1711D (c.Quyên) 22/12/2017 Khoa CNTT 253
4 Điểm Qt Môn PM Xử lý ảnh- lớp PSS6(CCQ1611A)- cô Mai 22/12/2017 Khoa CNTT 263
5 Điểm Quá Trình Lớp Sáng T.3 T.Nhựt dạy 21/12/2017 Khoa CNTT 295
6 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 307
7 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 225
8 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 422
9 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 296
10 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 303
11 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 308
12 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 374
13 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 292
14 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 201
15 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 213
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 209
17 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 207
18 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 358
19 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 383
20 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 304
21 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 390
22 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 327
23 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 343
24 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 370
25 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 469
26 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 355
27 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 360
28 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 371
29 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 369
30 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 356