Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình nhập môn tin học (T. Viên) 16/12/2016 Bùi Trọng Viên 219
2 ĐiểmQT TDC - Nhóm 3- Cô Mai -update 14/12 14/12/2016 Khoa CNTT 206
3 Điểm quá trình môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc) 13/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 184
4 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 1- Cô Mai 13/12/2016 Khoa CNTT 197
5 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612D(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 238
6 Điểm quá trình môn Tin học đại cương của lớp CCQ1612A(cô Cúc) 12/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 195
7 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 4- Cô Mai 11/12/2016 Khoa CNTT 207
8 Điểm quá trình THĐC lớp 1618A Thầy Hiệp 11/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 191
9 Điểm quá trình THDC_Thầy Sơn 10/12/2016 Khoa CNTT 314
10 Điểm Quá trình Môn Xử lý ảnh PS- Nhóm 3- Cô Mai 07/12/2016 Khoa CNTT 237