xpornpalace.com www.sexpornweek.com
indonesia porn movies
gangbang sex video
hd german sex film
bisexual sex clips hotmomsteen.xyz xnxxporntube.site hardxxxporntubes.com
Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1811A (cô Cúc) 26/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 260
2 Điểm quá trình các lớp nhóm 2_Thầy Sơn 23/12/2018 Khoa CNTT 224
3 Điểm quá trình môn CSDL lớp LOPHL10 (cô Cúc) 16/12/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 220
4 Điểm thi Tin học và Java thầy Hán 2018 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 232
5 Điểm QT môn TK Web- Lơp C3- Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 265
6 Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 249
7 Điểm quá trình cài đặt quản trị mạng và mạng máy tính (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 202
8 Điểm quá trình môn CĐQTM hk1 Thầy Hiệp 17/11/2018 Đặng Hồng Hiệp 240
9 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 279
10 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 242
11 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 456
12 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 326
13 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 340
14 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 338
15 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 358
16 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 343
17 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 367
18 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 561
19 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 509
20 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 349
21 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 423
22 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 359
23 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 364
24 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 370
25 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 398
26 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 391
27 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 371
28 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 408
29 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 402
30 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 390