Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm quá trình môn CDQTM thầy Hiệp 20/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 197
2 Điểm quá trình môn ANM (T.Trường) 20/12/2017 Khoa CNTT 161
3 Điểm quá trình các môn thầy Viên dạy. 19/12/2017 Bùi Trọng Viên 299
4 Điểm quá trình môn PM Xử lý ảnh- Lớp CCQ1611D (C3)- cô Mai 19/12/2017 Khoa CNTT 207
5 Điểm quá trình môn KTTSL (T.Trường) 19/12/2017 Khoa CNTT 215
6 Điểm quá trình môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/12/2017 Khoa CNTT 212
7 Điểm quá trình môn TVP (c.Quyên) 15/12/2017 Khoa CNTT 260
8 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 201
9 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 145
10 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 150
11 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 12/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 157
12 Điểm quá trình môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/12/2017 Thái Thị Huyên 151
13 Điểm quá trình THDC thầy Hiệp 12/12/2017 Đặng Hồng Hiệp 243
14 Điểm quá trình môn KTLT lớp HE1017 (cô Cúc) 21/08/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 286
15 Điểm quá trình học kỳ hè 16 - 17 thầy Đức 17/08/2017 Webmaster 240
16 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 304
17 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 249
18 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 268
19 Điểm quá trình môn NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 06/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 278
20 Điểm quá trình Tin VP- nhóm TVP2- cô Mai- update 05/06 04/06/2017 Khoa CNTT 366
21 Điểm quá trình Hệ Điều Hành thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 280
22 Điểm quá trình Tin Học DC thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 277
23 Điểm quá trình môn TTNT Thầy Đức 03/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 275
24 Điểm quá trình THDC Thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 297
25 Điểm quá trình THVP thầy Hiệp 31/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 274
26 Điểm quá trình tất cả các lớp thầy Viên dạy 29/05/2017 Bùi Trọng Viên 297
27 T.Nhựt TB Điểm Quá Trình SQL 29/05/2017 giảng viên 284
28 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 2 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 236
29 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 3,4 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 246
30 Điểm quá trình KTMT thầy Hiệp thứ 3 tiết 6,7 28/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 245