Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Tin học và Java thầy Hán 2018 14/12/2018 Đặng Hồng Hiệp 155
2 Điểm QT môn TK Web- Lơp C3- Cô Mai 06/12/2018 Khoa CNTT 174
3 Điểm quá trình lập trình quản lí (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 179
4 Điểm quá trình cài đặt quản trị mạng và mạng máy tính (Thầy Viên) 29/11/2018 Bùi Trọng Viên 155
5 Điểm quá trình môn CĐQTM hk1 Thầy Hiệp 17/11/2018 Đặng Hồng Hiệp 180
6 Điểm Quá trình-Lớp Web S5- Cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 207
7 Điểm Quá trình-lớp Tin VP 1 - cô Mai 12/11/2018 Khoa CNTT 187
8 Điểm quá trình tin học hè thầy Hiệp 26/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 348
9 Điểm quá trình các lớp hè do thầy Viên dạy 22/08/2018 Bùi Trọng Viên 254
10 Điểm quá trình môn KTMT hè thầy Hiệp 17/08/2018 Đặng Hồng Hiệp 263
11 Điểm thi môn Tin Học sáng thứ 3 (T.Trường) 23/06/2018 Khoa CNTT 273
12 Điểm thi TTTN, DACS, DACN các Thầy/Cô 21/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 289
13 Điểm quá trình môn KTLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 20/06/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 269
14 Điểm quá trình lớp TINDC2_Thầy Sơn 19/06/2018 Khoa CNTT 299
15 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 10/06/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 462
16 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 27/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 404
17 Điểm thi kiểm tra tin học căn bản ngày 13/05/2018 15/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 276
18 Điểm QT TDC- lớp CLC- cô Mai 15/06/2018 Khoa CNTT 348
19 Điểm DACN và TTTN Thầy Hiệp 14/06/2018 Đặng Hồng Hiệp 288
20 Điểm quá trình môn TTDPT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 291
21 Điểm quá trình môn MMT (T.Trường) 14/06/2018 Khoa CNTT 305
22 Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường) 13/06/2018 Khoa CNTT 327
23 Điểm quá trình môn Quản trị CSDL SQL Server (T.Trường) 12/06/2018 Khoa CNTT 312
24 Điểm QT Photoshop các lớp - cô Mai 11/06/2018 Khoa CNTT 301
25 Điểm quá trình môn KTPM_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 321
26 Điểm quá trình môn UML_Thầy Sơn 10/06/2018 Khoa CNTT 306
27 Điểm quá trình OOP T.Nhựt dạy 07/06/2018 Khoa CNTT 306
28 Điểm quá trình các lớp CSDL(C.Huyên) 06/06/2018 Thái Thị Huyên 295
29 Điểm QT thiết kế web- cô Mai 04/06/2018 Khoa CNTT 328
30 Điểm QT Môn TH Cơ Bản Lớp Chiều T3 Thầy Nhựt dạy 04/06/2018 Khoa CNTT 287
korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film